Oprawa prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz wszelkich innych prac dyplomowych

Udostępnij

Na pewno osoby, które w tej chwili czytają nasz artykuł doskonale zdają sobie sprawę z faktu, iż uzyskanie stopnia naukowego nie zadaniem prostym. Wymaga to wiele pracy i pochłania mnóstwo czasu związanego z poszukiwaniem materiałów. Do tego wiele czasu zajmuje samo napisanie pracy.

Po wielu tygodniach i miesiącach okupionych wytężoną pracą, po wielu godzinach spędzonych nad książkami w bibliotekach, po trwających czasem kilka godzin spotkaniach z promotorem, wreszcie Wasza praca licencjacka, magisterska czy doktorska jest gotowa do wydrukowania i oprawienia. W przypadku każdej pracy dyplomowej (nie ma znaczenia czy jest to praca licencjacka, magisterska czy praca inżynierska), jej autor musi zadbać nie tylko o to, aby została ona poprawnie napisana pod względem formalnym, miała wartościową treść, ale została również poprawnie wydrukowana. Istotna jest także jej odpowiednia oprawa – do oprawienia każdej pracy należy się właściwie przygotować.

Co powinieneś/ powinnaś wiedzieć przed oddaniem do druku i oprawy pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej)?

Po pierwsze należy poznać wymagania, które stawia macierzysta uczelnia odnośnie czynników, które są istotne na estetykę pracy dyplomowej. Przykładowo należy dowiedzieć się, czy:wydruk ma być jedno- czy może raczej dwustronny;jaka powinna być ilość egzemplarzy w przypadku wydruku jednostronnego, a jaka w przypadku druku dwustronnego dla danego typu oprawy;jaki rodzaj oprawy (oprawa miękka, twarda, bindowanie, termobindowanie) wymagany w przypadku druku jednostronnego, a jaki w przypadku druku dwustronnego.

Pisanie pracy dyplomowej

Dodatkowo przed oddaniem pracy do wydrukowania i oprawy należy dowiedzieć się, jak powinny zostać wydrukowane wszystkie egzemplarze: mono czy w kolorze. Zarówno strony czarno-białe jak i kolorowe są przez urządzenie zliczane automatycznie.

W przypadku więc odnośników do stron oznaczonych w kolorze niebieskim, będą one zaliczone do stron kolorowych; z tego powodu korzystne jest usunięcie tak zwanych hiperłączy. Osoby, które oddają do wydrukowania i oprawy swoje prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie muszą pamiętać o tym, że każda uczelnia ma własne wymagania odnośnie wydruku, oprawy i oddawania prac dyplomowych. Jeśli więc chodzi o kwestie techniczne to ze swojej strony możemy jeszcze dodać, że obowiązkiem studenta jest złożenie w dziekanacie jednego (to egzemplarz archiwalny) egzemplarza pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, bądź inżynierskiej.

Egzemplarz ten będzie przechowywany w teczce akt osobowych danego studenta, a ta z kolei w uczelnianym archiwum;egzemplarz pracy dyplomowej, który ma być przechowywany w archiwum przed oddaniem do dziekanatu powinien zostać podpisany przez promotora; powinien się na nim znaleźć także podpis i pieczątka dyrektora instytutu.Egzemplarz pracy dyplomowej, która trafi do archiwum uczelni należy wydrukować dwustronnie. W przypadku egzemplarza archiwalnego praca powinna być zbindowana lub oprawiona w miękką oprawę. Do tej wersji pracy konieczne jest dołączenie elektronicznej wersji pracy na płycie CD.

Zobacz ofertę