Upcycling – drugie życie opakowania z pomocą nacinarki do kartonu

Udostępnij

Zrównoważony styl życia jest dziś bardzo modny. Troskliwy stosunek do otaczającego nas świata jest tym, do czego każdy z nas powinien dążyć. Dziś omówimy tak ciekawą koncepcję, jaką jest upcykling.

Czym jest upcykling?

Upcykling nie jest recyklingiem śmieci, ale ponownym wykorzystaniem rzeczy z nadawaniem im nowej funkcjonalności. Główna różnica między upcyklingiem a recyklingiem polega na tym, że w pierwszym przypadku przedmioty nie są poddawane poważnej obróbce przemysłowej (jak to ma miejsce np. w przypadku plastiku czy szkła). Upcycling z wykorzystaniem nacinarki do kartonu to takie oryginalne i kreatywne podejście do starego produktu. Ten sposób dbania o środowisko spodoba się ludziom kreatywnym, miłośnikom rękodzieła i po prostu przeróżnych oryginalnych rzeczy, a także jest szeroko wykorzystywany w magazynowaniu i pakowaniu. Istota upcyklingu wywodzi się z Niemiec. Na przykład ze starych skrawków materiału lub rzeczy, które już nie nadają się do noszenia, możesz uszyć piękną narzutę techniką patchworkową lub modne dziś dywaniki z dzianin. Możesz zrobić zegarki lub oprawki do okularów z płyt winylowych (bardzo aktualny trend). Z już zużytych kaloszy możesz zrobić wiszące doniczki.

Pakowanie i tran sport

Jednym z głównych problemów branży, jak i reszty świata, pozostaje globalny problem recyklingu/utylizacji odpadów opakowaniowych, zwłaszcza opakowań z tworzyw sztucznych

Większość polimerów zużywanych w Europie jest wykorzystywana do produkcji opakowań. Jednocześnie, według statystyk, z 17,8 mln ton odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych zebranych w Europie w 2018 r. 42% trafiło do recyklingu, 39,5% - na produkcję energii, pozostałe 18,5% zostało zakopanych. Jednocześnie w Europie rośnie wielkość przetwarzania i produkcji energii w wyniku recyklingu, a ilość składowanych odpadów maleje. Strategia walki z odpadami z tworzyw sztucznych w Europie do 2030 roku wygląda następująco:

  • Do 2030 r. zawartość surowców wtórnych w opakowaniach powinna zostać zmniejszona do 55%;
  • Udział recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych powinien wynosić co najmniej 50%;
  • Opakowania z tworzyw sztucznych muszą nadawać się w 100% do recyklingu lub recyklingu;
  • W porównaniu z 2015 r. wydajność i przetwarzanie odpadów powinny wzrosnąć czterokrotnie;

nacinarka do kartonu HSM Profilpack

Nowe opakowania

Unia Europejska od 2014 roku promuje koncepcję rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR). Oznacza to, że firma, która wydała towar, powinna być odpowiedzialna za unieszkodliwienie powstałych odpadów – mówimy głównie o opakowaniach. Zgodnie z propozycją producent może dokładnie wybrać, w jaki sposób jest gotów ponieść tę odpowiedzialność: zapłacić państwu opłatę środowiskową za recykling opakowań, zawrzeć umowę z wykonawcą utylizacji odpadów, czy zorganizować ten proces na własną rękę. Ideą inicjatywy jest zachęcenie producentów towarów do zastanowienia się nad tym, jak wykorzystać generowane przez nich odpady z powrotem do gospodarki. Dla podmiotu odpowiedzialnego najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest upcykling – czyli tworzenie nowych opakowań lub wypełnień ze starych i zużytych już materiałów np. kartonów.

Szacuje się, że światowy rynek inteligentnych opakowań wzrośnie w nadchodzącym roku o 4,2%. Upcykling to też informowanie konsumentów o przyjazności dla środowiska nie tylko produktu, ale także opakowania (85% konsumentów twierdzi, że preferuje opakowania przyjazne środowisku). Pojawienie się i wdrożenie alternatywnych formatów opakowań, ograniczenie wykorzystania opakowań jako takich. Promowane jest też zmniejszenie wagi opakowań z tworzyw sztucznych, zastosowanie materiałów alternatywnych, przejście na monostruktury w opakowaniach (czyli na produkcję opakowań z materiałów jednorodnych, które łatwo poddają się upcyklingowi). Sam upcykling jest nie tylko z korzyścią dla środowiska naturalnego. Jest też pozytywnym trendem, jeśli chodzi o koszty firm. Nacinarka do kartonu pozwala zaoszczędzić na kosztach pakowania nawet do 50% pierwotnych wydatków. W przypadku dużych firm, wysyłających codziennie setki lub tysiące paczek, takie oszczędnością mogą być poważnym zastrzykiem finansowym dla firmy.

Dowiedz się więcej na: https://loboslink.pl/baza-wiedzy/urzadzenia-do-nacinania-kartonu-profipack-hsm/