Papier jest jednym z niewielu naprawdę zrównoważonych produktów

Udostępnij

MIT: Papier jest zły dla środowiska.

FAKT: Papier jest jednym z niewielu naprawdę zrównoważonych produktów.

Papier jest oparty na drewnie, naturalnym i odnawialnym materiale. W miarę wzrostu młodych drzew pochłaniają one CO2 z atmosfery. Ponadto, jako produkt drzewny, papier przez cały okres swojego istnienia również przechowuje węgiel.

Branża papiernicza posiada szereg szanowanych systemów certyfikacji, które gwarantują, że papier, którego używasz pochodzi ze zrównoważonych źródeł leśnych. Dwa najbardziej rozpoznawalne certyfikaty to Forest Stewardship Council® (FSC®) oraz Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™).

Zarówno PEFC jak i FSC zobowiązują się do osiągnięcia tych samych celów - certyfikacji lasów zgodnie z wiarygodnymi, niezależnie zweryfikowanymi standardami odpowiedzialnej gospodarki leśnej oraz skupienia się na ochronie naturalnych siedlisk roślin i zwierząt oraz poszanowaniu praw pracowników leśnych i społeczności lokalnych. Zarówno PEFC jak i FSC stosują solidne systemy kontroli pochodzenia produktu, które śledzą drewno i włókna drzewne na każdym etapie łańcucha dostaw, od lasu do użytkownika końcowego.

FSC ™ jest międzynarodową organizacją non-profit, zrzeszającą wielu interesariuszy, założoną w 1993 roku w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania światowymi lasami. Logo FSC stosowane na papierze i produktach drukowanych jest gwarancją, że jest ono wykonane z drewna lub zawiera drewno, które pochodzi z lasów posiadających certyfikat FSC lub z odpadów poużytkowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.fsc.org.

PEFC™ jest niezależną, niedochodową, pozarządową organizacją założoną w 1999 roku, która promuje zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez niezależną certyfikację przez osoby trzecie. Logo PEFC daje nabywcom produktów papierowych pewność, że włókno drzewne pochodzi z certyfikowanych przez PEFC lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pefc.org.

Lasy są bogate w różnorodność biologiczną i cenne dla rekreacji, regulacji wody i ochrony gleby. Oprócz dostarczania drewna i innych niedrzewnych produktów leśnych, lasy są ważne dla łagodzenia zmian klimatycznych i dla sektora energii odnawialnej - w ciągu jednego roku dojrzałe drzewo pochłonie około 22 kg CO2 z atmosfery, a w zamian uwolni tlen.EEA, Europejskie ekosystemy leśne - stan i tendencje, 2016 r.

Fakty dotyczące zrównoważonego rozwoju.

  • Papier jest wykonany z drewna, prawdziwie odnawialnego i zrównoważonego surowca.
  • Certyfikacja lasów gwarantuje, że drewno pochodzi z dobrze zarządzanych lasów.
  • Odpowiedzialna produkcja drewna, masy celulozowej i papieru zapewnia zdrową gospodarkę leśną.
  • W latach 2005-2015 europejskie lasy rosły o powierzchnię równą powierzchni Szwajcarii.1
  • 71% drewna i 83% masy papierniczej kupowanej przez europejski przemysł celulozowo-papierniczy posiada certyfikat FSC lub PEFC.2
  • 91% zdolności produkcyjnych jest certyfikowanych lub zarejestrowanych zgodnie z międzynarodowymi normami zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS.